tatad taa sakshu ar to ka ir nepiecieshama alince lai veidotu sadarbibu ar citiem ciemiem manas koardinates ir 21 -68 populacija 117, tachu attistos un esmu aktivs, ka lai saka no pokemona vecuma...