bet karevju paslepsanas ir un ir tirznieciibas celi!