Govs kāpj priedē.
Zaķis prasa, ko tu priedē darīsi ?
Banānus ēdīšu !
Bet priedēs, taču banāni neaug ?!
Bet es līdzi paņēmu