Kordinātes 86, -1,
Populācija: 71 ,
Galli,
LABAIS ciems