jā, bet par to uz to mirkli kad dzēsās ārā varbūt nepadomāja.